Stop fossiele subsidies!

Poster XR
Poster XR
01-09-2023 07:58

 

 

 

In het voorjaar maakte Extinction Rebellion (XR) een slimme move. De milieuactivisten benaderden op persoonlijke wijze diverse organisaties om hun solidariteit uit te spreken voor de supportdemonstratie langs de A12 op zaterdag 9 september in Den Haag. Met meer dan 150 organisaties ondertekende ook

Schrijfwerk Lauriergracht de verklaring (zie onder).

 

De vreedzame klimaatactie op zaterdag 9 september in Den Haag is hard nodig. Met zoveel mogelijk mensen. Om de regering te laten zien dat het echt tijd is voor het beëindigen van de fossiele subsidies. Tot wel dertig miljard euro krijgen bedrijven ieder jaar cadeau van de Nederlandse staat voor het gebruik van fossiele brandstoffen. Dat geld kunnen we een stuk beter besteden: aan klimaatmaatregelen, onderwijs, armoedebestrijding, noem maar op.

Door middel van een 6-tal blokkades van de A12 zette XR dit onderwerp eerder al met succes op de politieke agenda. Maar het kabinet weigert vooralsnog naar hen te luisteren, in tegendeel. De burgerlijke ongehoorzaamheidsacties, die samen gaan met solidariteitsprotesten langs de A12 in Den Haag, groeien: op 27 mei sloten maar liefst 7.500 mensen zich aan bij deze grote vreedzame klimaatactie,

 

Maar ook het verzet van de overheid groeit. Acht activisten van XR werden door het Openbaar Ministerie in januari van dit jaar op grove wijze van hun bed gelicht en kregen onlangs hoge taakstraffen. Amnesty International toonde zich ‘geschokt dat het demonstratierecht en het recht op vrije meningsuiting zo’n kleine rol hebben gespeeld in deze rechtszaak.’ De mensenrechtenorganisatie vreest dat de veroordeling van de zeven demonstranten een zorgwekkende voorbode is voor soortgelijke toekomstige zaken. ‘Amnesty kijkt uit naar het hoger beroep.’ Zie verder: Amnestytekst

 

Vooral het gebruik van artikel 162 Sr in de veroordeling van de activisten duidt op criminalisering van de vredelievende acties. Tesamen met het voornemen van de regering om de wetgeving rond het gebruik van dna te versoepelen is dit flink verontrustend. Amnesty spreekt van ‘ondermijning van het demonstratierecht’. De democratie waarin juist dit demonstratierecht een grote pijler vormt, staat hier op het spel. Een uitgebreide artikel hierover is hier te vinden:

https://www.globalinfo.nl/nieuws/een-databank-voor-activisten-dna/

 

Het voortbestaan van de fossiele subsidies zegt veel over de prioriteiten van de afgelopen kabinetten. Terwijl er jaarlijks wel tot 30 miljard euro cadeau wordt gedaan aan bedrijven voor het gebruik van fossiele brandstoffen, werden belangrijke publieke voorzieningen uitgehold. Sectoren als zorg, onderwijs en huisvesting werden kaal bezuinigd en vermarkt. En terwijl de winstzucht van bedrijven vrij spel krijgt, wordt ons bestaan onzekerder en duurder. 

 

Het kabinet stelt dat de afschaffing van de subsidies ten koste zou gaan van banen, maar dit hoeft zeker niet het geval te zijn. Werkende mensen uit de fossiele sector hebben juist veel van de kennis die we nodig hebben voor de verduurzaming en hoeven er daarom niet op achteruit te gaan. Het aanscherpen van het klimaatbeleid kan juist veel nieuwe banen creëren in bijvoorbeeld de verduurzaming van de bebouwde omgeving of het uitbreiden van openbaar vervoer. 

Hieronder de tekst waar wij ons achter schaarden. Jullie ook?Klik dan hier: Onderteken hier

 

Of doe mee met de supportdemo op 9 september. Alle info over het – gratis! – programma met veel bekende artiesten op het Malieveld is hier te vinden: https://a12support.nl/

 

reacties  0 reacties reageren