Recht in de psychiatrie verbeterd

Daar was Petra/Tekening Chris van Voorst
Daar was Petra/Tekening Chris van Voorst
28-06-2012 14:38

 

Als stadsverslaggever en journalist schreef ik regelmatig over de rechtspositie van psychiatrische patiënten. Leuk om nu te lezen dat per 1 juli 2012 betere afspraken gelden voor rechten en plichten van patiënt en zorginstelling. Wanneer deze afspraken door een zorgaanbieder niet worden nagekomen, kan de patiënt deze via Algemene Leveringsvoorwaarden voortaan afdwingen bij een geschillen-commissie of via de rechter. Ook de familie krijgt meer rechten.

 

Uit het persbericht:                                                 

Utrecht, 28 juni 2012

Het Landelijk Platform GGz, GGZ Nederland en de Consumentenbond zijn in SER verband tot een akkoord gekomen over de Algemene Leveringsvoorwaarden in de ggz. 

Het gesloten akkoord levert nog andere belangrijke winstpunten op voor zowel patiënten als voor familie:

 

Aandacht voor familie- en naastbetrokkene

De zorginstelling moet duidelijke afspraken maken met de familie- en/of naastbetrokkenen, bijvoorbeeld over de mate waarin zij betrokken worden bij de zorg. Ook hebben ze recht op informatie over het zorgtraject en wordt vastgelegd welke ondersteuning de familie/naastbetrokkenen zelf nodig hebben bijvoorbeeld in de thuissituatie.

 

Verbeterde informatievoorziening

Door de informatievoorziening te faseren krijgt de patiënt begrijpelijke en relevante informatie op het moment dat hij of zij dit nodig heeft. Naast mondelinge informatie moet hier ook schriftelijke informatie over worden gegeven (denk aan folders, informatie op de website).

 

Zorg op afstand

Nieuwe trend in de ggz is het verlenen van zorg op afstand, zoals therapie via internet. De algemene voorwaarden regelen dat er duidelijke afspraken gemaakt worden met de patiënt over het contact tussen zorgverlener en patiënt, over informatie-uitwisseling en over medicijngebruik.  

 

Afspraken bij ketenzorg – wie is aanspreekpunt

Als meerdere zorginstellingen of zorgverleners betrokken zijn bij de behandeling, moet voor de patiënt duidelijk zijn wie het eerste aanspreekpunt is bij de behandeling en wie de coördinatie heeft. Daarnaast is het essentieel dat zorgverleners onderling goed op de hoogte zijn van het zorgtraject en tijdig relevante informatie uitwisselen.  

 

Kwaliteit van zorg en veiligheid

De zorginstelling levert verantwoorde zorg op basis van goed zorgverlenerschap. Denk aan doeltreffende en doelmatig zorg, patiëntgericht en afgestemd op de reële behoefte van de patiënt. De zorg moet tegelijkertijd borg staan voor de veiligheid van patiënten en zorgverleners. De zorginstelling heeft een systeem ter waarborging van veilige zorg waaronder een veiligheidsmanagement systeem en een systeem ter waarborging van een veilig medicatiebeleid.

 

Geschillencommissie

De zorginstellingen zijn verplicht om zich aan te sluiten bij een geschilleninstantie die bindende uitspraken kan doen wanneer klachten van de patiënt niet of onvoldoende worden opgelost door de zorginstelling.

 

 

 

reacties  0 reacties reageren

Ambassadeur in de jungle van zorg en bijstand

Boekenplank bij Eddy thuis, foto: Mayanne Könst
Boekenplank bij Eddy thuis, foto: Mayanne Könst
12-06-2012 14:27

Witte jassen

Eddy Marsman (64) keek vreemd op toen hij in 1970 op Schiphol door mannen in witte jassen werd afgevoerd. Na enkele jaren van radicale straatoptredens door heel Europa, raakte hij in India zijn paspoort kwijt, werd opgepakt en dankzij bemiddeling van de Nederlandse consul weer naar Nederland gevlogen. 'Ik heb nog steeds last van die spuit met anti-psychotica die ik een half jaar lang onder dwang kreeg toegediend,' zegt hij wrijvend over een paar getormenteerde nekzenuwen. 'En de psychiatrie duwde je ook nog eens terug in het milieu waar je juist aan was ontsnapt.'

 

Hij zag vlak na de Tweede Wereldoorlog het geboortelicht in een Amsterdams gezin, waarvan de vader leed onder een ernstig kampsyndroom. 'Ik ben in Noord geboren, er was woningnood, we woonden in bij mijn grootouders. Later verhuisden we naar de Dapperbuurt. Mijn vader probeerde je op te voeden om het kamp te overleven. Dat maakte mij schichtig, op school werd ik gepest. Toen ik in de jaren '60 mijn baard liet staan kon ik kiezen: baard eraf of het huis uit. Sindsdien sliep ik in kraakpanden of in leegstaande huizen van de stadsrenovatie.'

 

Na zijn pijnlijke ervaring met de psychiatrie dook hij onder in de Amsterdamse hippiescène, sliep in het Vondelpark en in kraakpanden. 'Je hebt eerst dat king of the road-gevoel, maar vanwege die achtergrond en mijn bescheidenheid heb ik nooit kansen gepakt. Op gegeven moment was het twee kwartjes bietsen voor een zak patat. Het straatleven werd harder. Men ging ook jatten onder mekaar, het hele hippie-ideaal verging. Zoals elk goed idee op den duur zijn betekenis kwijtraakt. Kijk maar naar schrijvers als Jack Kerouac en Simon Vinkenoog. Wat is daarvan over? 'Het is echt niet leuk meer: je hebt tegenwoordig als zwerver de vrijheid van een voetbal. Je word alle kanten opgeschopt.'

 Zie voor een uitgebreid portret: Z!, op straat te koop vanaf 22 juni 2012

reacties  0 reacties reageren