Alweer de Lutkemeer

Uit Ruim Zicht. Boerderijen onder het Zand van Nieuw West. Marja van der Veldt.
Uit Ruim Zicht. Boerderijen onder het Zand van Nieuw West. Marja van der Veldt.
11-06-2024 18:13

 

 

Gisteren, 12 juni, stonden we opnieuw in de Raadscommissie Ruimtelijke Ordening. Voedselpark Amsterdam zet nu alles op alles om de gemeenteraad te overtuigen van het grote belang de Lutkemeerpolder te behouden voor stadslandbouw. Het onderwerp, punt 19 op de agenda, werd wéér doorgeschoven, naar 3 juli.  Toch spraken Iris Poels van het Voedselpark en Margriet Goddijn van Grootmoeders voor het klimaat Amsterdam nog eens overtuigend in. Zie: inspraakmoment de laatsten van de rij insprekers op 49.34.

 

Ik was erbij en schreef ook nog eens een brief:

 

 Geachte raadsleden,

Woensdag 12 juni 2024 treffen wij elkaar weer in de Raadscommissie RO. Vorige maand zat ik daar als inspreker, misschien heeft u mijn inspreektekst nog voor ogen? Ik heb 'm voor de zekerheid bijgevoegd. (zie ook: Inspraakreactie) Het is en blijft vreemd voor mij om u als raadsleden rechtstreeks te benaderen, als een soort lobbyïst voor de Lutkemeerpolder. Maar ik hoop van harte dat u nogmaals naar mij wilt luisteren.

Bent u zelf in Amsterdam opgegroeid? Dan is er een kleine kans dat uw ouders mijn verhalen over de stad hebben gelezen. En anders hebben ze zeker geprofiteerd van de verworvenheden waaraan ik als journalist in de vorige eeuw mijn steentje heb bijgedragen: de mooie sociale woningbouw, het bloeiende buurtwerk, de sociale cohesie die deze stad zo kenmerkt. Ik heb mij tot mijn pensioen altijd voor Amsterdam en met name voor de sociale en economische integratie van plannen en ideeën en ook voor minderheden, ingezet. Zo oud ben ik inmiddels, ik kan de Amsterdamse grootmoeder van uw kinderen zijn.

 

Dus luister. Er zijn vanaf de jaren '90 zaken goed fout gegaan in deze stad. Dat komt mede doordat Amsterdam vanaf die tijd grote bestuurlijke veranderingen heeft gekend, decentralisaties waarbij veel ambtelijke kennis over de stad verloren is gegaan. Door de digitale revolutie na 2000 is dit proces nog eens verergerd. De kennis over de stad is versplinterd geraakt. En er zijn politici die hierbij persoonlijk garen hebben gesponnen. Een daarvan was VVD-bestuurder Hooijmaijers. Er zijn er vast meer, maar daar weet ik niet genoeg van. Echter, de geschiedenis van de Lutkemeerpolder is mij en u inmiddels ook welbekend.

 

Wat inmiddels ook bekend is gaat over vastgoedbeleggers die hun oog op de vruchtbare poldergrond van de Lutkemeerpolder hebben laten vallen. Bedrijven als Proptimize, Blond Amsterdam en Citydocks proberen met buitenlands durfkapitaal deze mooie Amsterdamse grond te verdozen. Het gaat hier overduidelijk om grondspeculatie, dat kan niet anders, want er zijn alternatieve locaties genoeg, zoals het CTPark Amsterdam City in de Amsterdamse Westhaven, dat ruim een jaar na oplevering nog steeds voor bijna 90% leegstaat. Ook in Lijnden zijn lege locaties te vinden.

Gemeente en provincie zouden het algemeen belang moeten beschermen en grondspeculatie moeten voorkomen. Deze grond in de Lutkemeerpolder is essentieel voor de leefbaarheid van de stad (het verminderen van hittestress, wateropvang, biodiversiteit) en er is een beter plan:

Voedselpark Amsterdam, een innovatief natuurinclusief business plan dat deze zomer zelfs onderdeel uitmaakt van de architectuur Biënnale in Rotterdam! Een unieke kans voor de stad. Maak ruimte voor de toekomst!

 

Beste raadsleden, helpt alstublieft de grondspeculatie te stoppen die ten koste gaat van de bewoners van Amsterdam Nieuw-West, maar de hele stad negatief beïnvloedt. Spring eens op de fiets om een een bezoek te brengen aan de Lutkemeerpolder (ook tram 1 gaat er naartoe), om u persoonlijk te laten informeren en dan objectief te kunnen bekijken in hoeverre het nog mogelijk is deze rampzalige plannen terug te draaien. Afgelopen 2 jaar gingen ruim 1500 Amsterdammers, waaronder raadsleden, u al voor met een Lutkemeerommetje. Iris Poels is hiervoor de hele zomer beschikbaar, u kunt haar bereiken via: 06-41255361, of irispoels@gmail.com

reacties  0 reacties reageren
« vorige volgende »