Alle ruimte voor stadslandbouw!

Akkerbouw in de Lutkemeerpolder
Akkerbouw in de Lutkemeerpolder
26-01-2022 13:31

 

 

 

De Amsterdamse bevolking weet al jaren dat ons voedselsysteem duurzamer, gezonder en sociaal inclusief moet worden. Het zijn vooral stadsbewoners die, gesteund door het wijkopbouwwerk, sinds de jaren ‘60 het voortouw namen tot vergroening in en rondom de stad.

 

Gedwongen door het huidige crisisklimaat sluiten nu steeds meer regionale en stedelijke overheden hierbij aan met plannen om grond vrij te maken voor gezonde stadslandbouw.

Zie ook: https://voedselverbindt.nl

 

Vorige maand schreven wij als ghostwriters een opiniestuk over de achtergronden van de Groene Revolutie die nu gaande is. We lieten het stuk ondertekenen door een rij klinkende namen en Het Parool plaatste het, maar liefst twee keer (1x digitaal). Onder de pijl onderaan op deze pagina vindt u het stuk in een pdf.

 

Wie de programma’s in Pakhuis de Zwijger een beetje volgt, ziet al gauw dat er een grote beweging is ontstaan voor vernieuwing van landbouw. En niet alleen in Amsterdam, heel Europa gaat – door mooie initiatieven van onderaf – op de schop. Overal zijn burgercollectieven ontstaan voor het financieren van grond, om deze grond te bestemmen voor (stads) landbouw op milieuvriendelijke basis.

Voor het eerst stond onze voedselvoorziening dan ook als thema centraal in een verkiezingsdebat, dat gisteren in De Zwijger plaatsvond:

https://dezwijger.nl/programma/voedselverkiezingen

 

Ook de Amsterdamse Lutkemeerpolder kwam - heel even - ter sprake in het debat. Tientallen hectare unieke landbouwgrond aan de rand van Nieuw-West die verkwanseld dreigen te worden voor een bedrijventerrein. De taaie strijd die groendenkende Amsterdammers voor deze bedreigde, biologische akkergrond voeren, heeft een verrassende wending genomen na het vertrek van Albert Heijn als mogelijke kandidaat uit de polder. ‘Een groot succes,’ aldus Platform Behoud Lutkemeer.

 

Nieuwe weg

Begin deze week sloegen de actievoerders een nieuwe weg in met de campagne Voedselpark Amsterdam. Zij worden hierin daadwerkelijk gesteund door stichting Grond van Bestaan. Die stichting ‘innoveert op het gebied van grondeigendom, door samen met lokale gemeenschappen te komen tot lokale Community Land Trusts.’ Ook

Slow Food Amsterdam doet mee, ‘een wereldwijde voedselbeweging voor een good, clean en fair voedselsysteem’.

 

Nu de Amsterdammers zelf nog. Duizenden mensen hielpen de Lutkemeer, 8000 handtekeningen werden opgehaald om de unieke kleigrond te redden. Deze week ging een crowdfunding van start om de Lutkemeer aan te kopen. Samen kopen we de grond! Met jullie donatie, aangevuld met grondfondsen en leningen kunnen we het bedrag van 4 miljoen realiseren. Daar kunnen we mee aankomen bij de gemeente: een gedegen plan, breed draagvlak en de financiering’.

Zie verder: https://voedselparkamsterdam.nl/ja-ik-doe-mee/

 

Het lijkt er sterk op dat in Amsterdam de groene revolutie daadwerkelijk is uitgebroken.

‘Wij, bewoners van Amsterdam, maken ons zorgen over het snel verdwijnende groen en onze Amsterdamse stadsnatuur. De natuur kan niet demonstreren, wij wel! Kom zaterdag 12 februari om 13 uur naar de Dam voor de Groene Revolutie Amsterdam. Trek je groenste kleren aan, maak een groene vlag en kom naar de manifestatie!

Meer informatie hier: https://groenerevolutieamsterdam.nl

crop_20220131_het_parool__31012022_20.pdf