Stinkend

Stinkend
13-01-2016 10:13

Preview

Column Z!

15 januari 2016

 

 

'Klein verzoekje: hoef ik in dit nieuwe jaar nooit meer te vernemen dat iemand STINKEND zijn best doet? Zelf doe ik namelijk ook altijd mijn best (whoehaha!) maar stinken doe ik nooit. En nu ik toch bezig ben (…)' Deze grappige noodkreet kreeg Hans van Zet op een mooie januari-ochtend onder ogen. Taalgrappen doen het goed op Facebook, zeker van veelbeminde Nederlanders als onze fb-vriendin Charlotte Mutsaers.

Dat stinkende best doen, roept hier trouwens hele andere associaties op. Sommige mensen, ook onder onze verkopers, zijn niet in staat hun kleren bijtijds te (laten...) wassen. En toch doen ze – op hún manier – hun stinkende best dus. Om op te krabbelen en – weer – aansluiting te vinden. Verbondenheid. Gelukkig draaien er nog altijd vele wasmachines in de Amsterdamse opvang. En de digitale reddingslijnen worden steeds beter.

'Een gezonde bedelaar is gelukkiger dan een zieke koning,' app-te onze inventieve straatpastor naar de dakloze Wietse. Samen met het Leger des Heils en Vodafone draait Luc Tanja nu een sms-dienst, waarmee Amsterdamse daklozen dagelijks praktische en morele ondersteuning krijgen. Zoals waar de wasmachines draaien.

 

Meer over digitale reddingslijnen via: https://www.facebook.com/groups/ZDeAmsterdamseDaklozenkrant/