Veranderend perspectief

Veranderend perspectief
23-02-2012 15:04

Lezing voor symposium Stichting Psychiatrie en Filosofie april 2012

Ervaringsdeskundigheid: een veranderend perspectief

 

Naarmate de tijd vordert lijkt het alsof we verdrinken in nieuwe ontwikkelingen die elkaar, ook vanwege het digitale tijdperk, razendsnel opvolgen. Maar de eerste kiemen voor de opleiding tot ervaringsdeskundige hulpverlener werden al in 1995 gelegd. Onderzoekers van pionierende instituten, waaronder het IGPB en het Trimbos-instituut zijn belangrijke nieuwe partners in dit veld. Zij buigen zich nu over de kwaliteitseisen waaraan de ervaringsdeskundige moet voldoen.

 

Gaandeweg komt ook naar voren dat veel hulpverleners met emotionele problemen worstelen, een percentage van 30 % is al genoemd. HEE-hulpverleenster Madeleine Prinsen, die ik laatst interviewde voor Psy, zegt dat haar collega's vaak grote moeite hebben met intimiteit, met afstand en nabijheid. Zij noemt het 'een cultureel gegeven'. In de psychiatrie wordt nog altijd gesproken van professionele afstand. Madeleine zegt: wanneer gaan we het hebben over professionele, menselijke nabijheid?' Wellicht brengt ons gezamenlijk onderzoek hier dit ideaal een stapje dichterbij.

 

'Abstract' lezing 13 april 2012 

 

Meer informatie over het symposium

http://www.psychiatrieenfilosofie.nl/symposium-ervaringsdeskundigheid

reacties  0 reacties reageren