Fundamenteel leiding nemen

De nieuwe Deviant
De nieuwe Deviant
19-12-2011 15:42

 

'GGz-cliënten gebruiken hulpeloosheid vaak als overlevingsstrategie. Dat leidt tot een ingewikkeld spanningsveld met de omgeving waarin de kans op herstel steeds kleiner wordt.' Dat is de bevinding van Martijn Kole. Hij werkt als 'hersteldeskundige' bij een instelling voor beschermd wonen en komt uit het HEE-team, de befaamde afdeling Herstel van het Trimbos-instituut. 

 

'Herstel is een heel kwetsbaar, grillig proces. Alleen de cliënt zelf kan bepalen wat daarvoor nodig is en moet daarin dus fundamenteel de leiding krijgen. De spanning van een ongewisse toekomst hoort daarbij. Ook de omgeving moet herstellen en die spanning leren verdragen (...)', zegt Kole.

 

Lees verder mijn artikel in Deviant, december 2011: 'Cliënt moet fundamenteel de leiding nemen', over het bezoek van de Amerikaans-Canadese hoogleraar Marianne Farkas, aan Nederland. Farkas doceert ervaringsdeskundigen over de langzame, maar onontkoombare veranderingen in de Geestelijke gezondheidszorg.

reacties  0 reacties reageren