over

 

 

Met haar boek 'De strijdbare patiënt (2008) zette zij de geschiedenis van de 'gekkenbeweging' op de kaart. Een opvolger van dit handboek staat nu op stapel. Petra Hunsche beschreef deze geschiedenis in 2016 ook voor de Canon Sociaal werk: http://www.canonsociaalwerk.eu/nl_cbg/index.php

 

Na haar boek over de moderne daklozenopvang (2013), trad Hunsche toe tot de redactie van Z! de Amsterdamse straatkrant. Eerder (1978 tot '99) werkte zij als stadsverslaggeefster in Amsterdam, vooral onder 'minderheden' en veel op straat. 

Daarnaast bewoog zij zich als journalist/activist, eerst in de vredesbeweging; daarna in de cliëntenbeweging van de psychiatrie. Zij schreef vanaf 1990 ruim 20 jaar voor het Maandblad Geestelijke volksgezondheid (MGv) van het Trimbos-instituut en andere vakbladen. 

 

De laatste jaren verdiepte Hunsche zich in social media en burgerjournalistiek. Dit leidde tot een vaste column in Z! (Agaath van de Straat). Hobby en werk treffen elkaar af en toe in schrijfbegeleiding en eindredactie. Zie: http://www.schrijfwerklauriergracht.nl/home/1

 

Geschiedenis en schrijven zitten in de genen; de familie woonde eeuwenlang in de Amsterdamse binnenstad, haar grootmoeder was onderwijzeres en evenals haar vader schrijft Petra Hunsche (1954) graag poëzie, naast dagboek, verhalen, columns en brieven. Eigen (schrijf)werk in permanente ontwikkeling. In 2005 publiceerde zij de dicht- en verhalenbundel Een umlaut op de psyche/Scherp Dons.

 

Volg haar openbare werk via: https://www.facebook.com/SchrijfwerkLauriergracht/