over

 

 

 

 

 

 

Met haar boek 'De strijdbare patiënt (2008) zette zij de geschiedenis van de 'gekkenbeweging' op de kaart. Een opvolger van dit handboek staat nu op stapel. Journalist Petra Hunsche beschreef deze geschiedenis in 2016 ook voor de Canon Sociaal werk: http://www.canonsociaalwerk.eu/nl_cbg/index.php

 

Na haar boek over de moderne daklozenopvang (2013), trad Hunsche toe tot de redactie van Z! de Amsterdamse straatkrant. Eerder (1978 tot '99) werkte zij als stadsverslaggeefster in Amsterdam, vooral onder 'minderheden' en veel op straat. 

Daarnaast bewoog zij zich als journalist/activist, eerst in de vredesbeweging; daarna voor de cliëntenbeweging. Zij schreef vanaf 1990 ruim 20 jaar voor het Maandblad Geestelijke volksgezondheid (MGv) van het Trimbos-instituut en andere vakbladen. 

 

De laatste jaren verdiepte Hunsche zich in social media en burgerjournalistiek. Dit leidde tot een vaste figuur bij Z! (Agaath van de Straat). Hobby en werk treffen elkaar af en toe in schrijfbegeleiding en eindredactie. Zie: http://www.schrijfwerklauriergracht.nl/home/1

 

Amsterdam en (geschiedenis) schrijven zitten in de genen; de familie woonde eeuwenlang in de hoofdstedelijke binnenstad, haar grootmoeder was onderwijzeres en evenals haar vader schrijft Petra Hunsche (1954) graag poëzie, naast dagboek, verhalen, columns en brieven. Eigen (schrijf)werk in permanente ontwikkeling. In 2005 publiceerde zij - onder druk van het behoud van haar atelier/werkplaats - de dicht- en verhalenbundel Een umlaut op de psyche/Scherp Dons. Zie voor de boeken verder: https://schrijfwerklauriergracht.nl/home/6

 

En volg haar actuele journalistieke werk via: https://www.facebook.com/SchrijfwerkLauriergracht/