boeken

De strijdbare patiënt (2008)

Vormgeving: Anton Spruit
Vormgeving: Anton Spruit

 Een geschiedenis van de Nederlandse 'gekkenbeweging' tot de eeuwwisseling. In 1972 begon deze beweging, gesteund door een sprankelende tijdgeest, met haar acties tegen de gevestigde orde van de medische psychiatrie. Een van de belangrijke uitkomsten was de verandering naar herstelgerichte zorg met goed-opgeleide, betaalde ervaringsdeskundigen. Het vervolg op dit handboek is in voorbereiding.

 

Dertien portretten getuigen, op een aangrijpende en persoonlijke manier, van de geschiedenis van wat heet: de Cliëntenbeweging. De geportretteerde sleutelfiguren staan met hun interessante levensverhalen model voor de kracht om wanhoop en machteloosheid te overwinnen. Dankzij de gevoerde strijd ontstond rond het jaar 2000 een progressief Nederlands (polder)model van cliëntenparticipatie, dat ook in het buitenland grote belangstelling geniet.

 

Een pdf van het boek is voor tien euro (voor onderzoekers en minima gratis) te verkrijgen door een mailtje met 'Strijdbare patiënt' te sturen naar: info@schrijfwerklauriergracht.nl

 

Of bestel het mooie en hard gekafte boek via: http://bit.ly/Z0k5Zw en lees de kleurrijke portretten met saillante details vanaf papier. Een samenvatting van het boek, staat via de inleidingen hieronder, klik daarvoor op de pijl:

studiemap__de_strijdbare_patient__6_hfd.pdf